Chcete rychle a kvalitně postavit dům, veřejnou budovu, halu, půdní nadstavbu nebo jinou přístavbu?

Dlouhou dobu jsme hledali vhodné řešení pro půdní nadstavby a zároveň kvalitní a především rychlou výstavbudomů a různých dalších stavebních objektů. Toto řešení se nám nakonec podařilo nalézt v systému, který se ve světě používá velmi běžně, jen u nás v ČR je ještě poněkud ojedinělý.

Využijte naší technologie systému ocelových konstrukcí, který přináší řadu výhod!

Systém je vhodný také do seizmických oblastí, protože má vysokou pevnost, je lehký a zároveň se vyznačuje mimořádnou pružností. Tyto vlastnosti ho předurčují právě do oblastí, kde je běžná výstavba nebezpečná nebo nemožná. Evropa je místo, kde hrozí různá nebezpečí, byť zemětřesení jsou zde vcelku vzácná. Přesto právě tento systém splňuje veškeré požadavky a přání, které jsme potřebovali pro plnění náročných požadavků trhu.